Sorte penge og sort arbejde

Sorte penge og sort arbejde

Sorte penge

 

Sort arbejde er et begreb der dækker over arbejde hvor lønnen ikke indberettes til skattemyndighederne, som den skal ifølge lovgivningen. Det er ofte ydelser hvor der bliver betalt kontant eller i naturalier. De penge, som tjenes ved sort arbejde kaldes for sorte penge. Grund til at det er tiltalende at tjene sorte penge, er at man slipper for at betale skat som i Danmark kan være over 50% af det man tjener.

Ved sort arbejde betaler hverken den som udfører arbejdet, eller den, som betaler skat eller moms. På den måde kan de dele besparelsen og så kan prisen på arbejdet ligge under den normale pris, samtidig med at udføreren af arbejdet kan også modtage en højere løn.

Selvom sort arbejde er ulovligt, mener 70% af danskerne at sort arbejde er i orden. Blandt de 18-29 årige er det endda 84% som mener det er i orden.

Der findes sort arbejde inden for alle brancher. Det er dog ofte håndværker-fagene som har et ry for at være involveret i meget sort arbejde.

Ulemper ved sort arbejde

Der en række af ulemper ved at udføre sort arbejde:

  • Det er ulovligt og kan medføre straf (bøde og endda fængsel).
  • Man snyder dem som ikke gør brug af sort arbejde.
  • Ingen af parterne i det sorte arbejde er beskyttet af retssystemet (du kan jo ikke gå til politiet hvis du bliver snydt).
  • Man er ikke dækket af forsikring hvis man kommer tilskade ved sort arbejde.
  • Det kan medføre dårlig samvittighed.

Straf ved sort arbejde (hvad koster det at snyde i skat).

Sort arbejde kan blive straffet med bøde eller fængsel. Man skal desuden også betale det beløb man har snydt for.

Hvis man snyder for mindre end 250.000 kr. kan man blive straffet med bøde. Hvis man snyder for mere end 250.000 kr. kan man komme i fængsel.

Bøden for sort arbejde afgøres af hvor meget man har snydt for. Den afhænger også af om man har snydt med vilje eller om det har været pga. uopmærksomhed.

Et eksempel:

Hvis du bevidst har snydt for 10.000 kr. og du bliver opdaget, vil det koste dig følgende:

  • 3.900 kr. i skat
  • 800 kr. i arbejdsmarkedsbidrag
  • 8.000 kr. i bøde

Læs mere om straffen ved sort arbejde her.

En kommentar til “Sorte penge og sort arbejde”

Der er lukket for kommentarer.